Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 17 stycznia 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji i odbioru:
1 66/3506-02 Pojazdy trakcyjne. Projektory Wymagania i badania techniczne 14 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
2 66/9311-02 Sprzęt służby manewrowej. Kliny zabezpieczające 14 października 1966 r. 1 października 1967 r.
3 66/9311-03 Datowniki do stemplowania kolejowych dokumentów przewozowych i kasowych 14 października 1966 r. 1 października 1967 r.
4 66/9312-27 *) Tabor kolejowy. Soczewki

uszczelniające.

14 października 1966 r. 1 października 1967 r.
5 66/9312-28 - Gniazda połączeń

soczewkowych.

14 października 1966 r. 1 października 1967 r.
6 66/9312-29 Wagony towarowe normalnotorowe. Przyrząd do smarowania czopów w łożyskach ślizgowych Łs-140 x 250 14 października 1966 r. 1 października 1967 r.
7 66/3522-04 Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Wlewy.

Ogólne wymagania techniczne

14 października 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
w zakresie produkcji:
8 66/6053-08 Sznury owadobójcze z diazinonem 31 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
9 66/6056-04 Kumaran 31 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
10 66/6056-05 Kumatoks 1% 31 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji:
11 66/6793-01 Elementy metalowe do mocowania płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych 2 września 1966 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie metod badań:
12 66/6750-01 *) Azbest. Badania własności

fizycznych. Oznaczanie

filtracji azbestów

19 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie badań odbiorczych:
13 66/6750-02 - - Oznaczanie długości włókien

metoda mokrą

12 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
14 66/6750-03 - - Oznaczanie ciężaru

objętościowego

12 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
15 66/6750-04 - - Oznaczanie długości włókien

metodą suchą

12 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
16 66/7010-01 Kalka ceramiczna. Wymagania i badania techniczne 29 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów:
w zakresie produkcji i metod badań:
17 66/6744-06 Prefabrykaty budowlane. Podokienniki lastrykowe zewnętrzne 18 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
18 66/7111-09 Półfabrykaty bukowe do wyrobu klepek uiglonych i szarpaczy 9 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
19 66/9211-02 Materiał siewny. Nasiona drzew i krzewów leśnych 18 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
20 66/7351-14 Opakowania transportowe. Pudła tekturowe do eksportu wódek 23 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
21 66/6763-23 *) Materiały ogniotrwałe. Piece

koksownicze. Kształtka

regeneratora. Wymiary

7 listopada 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
22 66/6763-24 - - Kształtki wykładziny rur

odciągowych. Wymiary

7 listopada 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
23 66/6763-26 - Kształtki do pieców

obrotowo-wahadłowych typu

Dürschla.

Wymiary

7 listopada 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
24 66/6765-03 - Żeliwiaki. Własności i

zastosowanie wyrobów i mas

7 listopada 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
25 66/3652-13 *) Rowery. Szprychy i nakrętki

szprych

21 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
26 66/3652-14 - Przerzutki łańcucha.

Wymagania i badania

21 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
27 66/3652-15 - Obręcze metalowe. Wymagania i

badania

21 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
28 66/3655-02 - Pompki ręczne do ogumienia i

przewody. Główne wymiary

21 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich "Zemak":
w zakresie projektowania i produkcji:
29 66/1311-18 Kotły parowe i wodne. Komory okrągłe. Wymagania i badania techniczne 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
30 66/1311-02 *) Pomosty przemysłowe typu 250 i

500. Podział na elementy i

podstawowe wymiary

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
31 66/1311-19 - Ramy 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
32 66/1311-20 - Wsporniki 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
33 66/1311-21 - Schody 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
34 66/1311-22 - Poręcze i krawężniki 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
35 66/1311-23 - Płyty ażurowe 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
36 66/2725-05 *) Maszyny i urządzenia przemysłu

papierniczego. Rozwłókniacze

wirowe. Wymagania i badania

techniczne

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
37 66/2725-06 - Zagęszczarki cylindryczne.

Wymagania i badania

techniczne

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
38 66/2725-07 - Rozwłókniacze stożkowe.

Wymagania i badania

techniczne

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
39 66/2725-08 - Młyny stożkowe. Wymagania i

badania techniczne

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie stosowania oznaczeń:
40 66/1310-01 Kotły parowe i wodne. Zasady tworzenia oznaczeń kotłów energetycznych i przemysłowych 26 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
41 66/3083-12 *) Elektryczny sprzęt instalacyjny

okrętowy na napięcia do 500 V.

Gniazda rozgałęźne GRO

4-zaciskowe 2,5 mm2 500 V

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
42 66/3083-13 - Wtyczka WTO 386 trójbiegunowa

10 A 500 V z kołkiem

uziemiającym

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
43 66/3083-14 - Wyłączniki warstwowe WPO

dwubiegunowe 10 A 250 V

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
44 66/3083-15 - Wyłączniki warstwowe WPO

trójbiegunowe 10 A 500 V

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
45 66/3083-16 - Gniazda wtyczkowe GWO

dwubiegunowe 10 A 250 V ze

stykami uziemiającymi

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
46 66/3083-17 - Gniazda wtyczkowe GWO

trójbiegunowe 10 A 500 V ze

stykami uziemiającymi

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
47 66/3083-18 - Wtyczka WTO 241 dwubiegunowa

10 A 250 V z kołkiem

uziemiającym

2 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
48 66/3083-21 Okrętowe latarnie sygnałowo-pozycyjne elektryczne dla statków morskich. Wymagania i badania 7 października 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
49 66/3083-22 *) Okrętowe latarnie

sygnałowo-pozycyjne elektryczne.

Soczewki

Fresnela

7 października 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
50 66/3083-23 - Filtry optyczne 7 października 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
51 66/1938-01 Znacznik talerzowy 31 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
52 66/1952-16 Wiązałki. Taśmy przenośników 31 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
53 66/4943-09 Chłodziarki domowe. Wyłączniki nadmiarowo-rozruchowe na napięcie do 250 V. Wymagania i badania techniczne 12 listopada 1966 r. 1 czerwca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
54 66/3515-06 *) Tabor kolejowy. Łączniki.

Kolanka równoprzelotowe

15 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
55 66/3515-17 - Kołnierze przypawane okrągłe

gładkie lekkie na ciśnienie

nominalne do 6 kG/cm2

15 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
56 66/3515-18 - Kołnierze przypawane

kwadratowe gładkie lekkie na

ciśnienie nominalne do 4

kG/cm2

15 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
57 66/3515-19 - Kołnierze przypawane owalne

gładkie lekkie na ciśnienie

nominalne do 2,5 kG/cm2

15 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
58 66/3515-20 - Elementy drewniane wagonów

osobowych i typu osobowego

oraz jednostek elektrycznych.

Wymagania i badania

techniczne

15 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i konstrukcji:
59 66/3510-07 - Osie zestawów kołowych.

Nakiełki

15 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "Chemak":
w zakresie projektowania i konstrukcji:
60 66/2670-01 *) Cukrownie buraczane. Przeroby

nominalne

11 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
61 66/2672-01 - Łapacze sitowe

zanieczyszczeń. Główne

wymiary

11 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
62 66/2673-01 - Kanały i rynny spławiakowe.

Główne wymiary

11 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
63 66/2673-02 - Kraty i zasuwy dla kanałów i

rynien spławiakowych. Główne

wymiary

11 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
w zakresie produkcji:
64 66/1361-01 *) Silniki lotnicze tłokowe.

Złączki przewodu zapłonowego

28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
65 66/1361-02 - Pochłaniacze wilgoci. 28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
66 66/3833-01 *) Szybowcowe popychacze

sterowania

28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
67 66/3833-02 - Podkładka zabezpieczająca 28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
68 66/3833-03 - Końcówki oczkowe 28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
69 66/3833-04 - Tulejki redukcyjne 28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
70 66/3833-05 - Końcówki widełkowe 28 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
71 65/6115-25 Emalie ftalowe dla taboru kolejowego 4 lutego 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
72 64/6110-13 Żywice lakiernicze. Oznaczanie liczby hydroksylowej 15 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie metod badań:
73 66/0511-06 *) Produkty węglopochodne.

Oznaczanie składu zasad

pirydynowych metodą

chromatografii gazowej

2 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
74 66/0511-07 - Oznaczanie składu surowego

kwasu karbolowego metodą

chromatografii gazowej

2 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
75 66/1820-01 Maszyny przędzalnicze. Deski szarpakowe 13 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
76 66/1859-01 Maszyny włókiennicze. Rozpinaki tkackie. Klasyfikacja 2 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
77 66/7341-01 Fibra techniczna 17 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
78 66/8511-15 Plomby metalowe 18 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie metod badań:
79 66/7501-06 Kontrola jakości surowców włókienniczych. Włókno lniane krótkie. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń 16 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie przechowywania:
80 66/8168-01 Odchładzanie jaj w chłodniach 16 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
81 66/8092-03 *) Wyroby cukiernicze trwałe.

Drażetki. Wymagania wspólne

14 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
82 66/8094-03 - Wyroby w czekoladzie.

Wymagania wspólne

14 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
83 66/8094-05 - Kakao z dodatkami. Wymagania

wspólne

14 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
84 66/8096-04 - Nugaty. Wymagania wspólne 23 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
85 66/8097-03 - Pierniki. Wymagania wspólne 23 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
86 66/8099-01 - Galaretki. Wymagania wspólne 14 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
w zakresie produkcji:
87 66/5918-01 Narzędzia lekarskie. Szyny druciane typ Kramer 7 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
88 66/3743-44 *) Uzbrojenie rybackich narzędzi

połowowych. Łączniki toczyskowe

drewniane

24 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
89 66/3743-45 - Toczyska gumowe 24 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
90 66/3743-46 - Toczyska drewniane 24 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji:
91 66/9335-02 Sprzęt magazynowo-placowy. Haki sztauerskie do drobnicy opakowanej 24 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich:
w zakresie produkcji i obrotu:
92 66/8041-02 Mleko owcze 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
93 66/8044-01 Śmietanka ze skupu 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
94 66/8049-03 Maślanka paszowa 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
95 66/8049-04 Serwatka zagęszczona 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
96 66/8049-05 Kazeina kwasowa 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
97 66/8049-06 Kazeina podpuszczkowa 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
98 66/8049-07 Kazeina włókiennicza 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
1 65/4943-05 Chłodziarki domowe. Wymagania i badania techniczne 4 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271) 2 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
2 63/3500-02 *) Tabor kolejowy. Numeracja

dokumentacji konstrukcyjnej

12 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52) 15 lipca 1966 r.
3 63/3500-01 - Układ grup konstrukcyjnych.

Mianownictwo w grupie 00 i 01.

12 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52) 15 lipca 1966 r.
4 63/3507-02 - Cechowanie korpusów i pokryw

maźnic

12 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52) 15 lipca 1966 r.
5 64/3515-07 - Dwuzłączki płaskie.

Pierścienie uszczelniające

6 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185) 15 lipca 1966 r.
6 65/3517-12 - Kurki hamulcowe końcowe 29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 15 lipca 1966 r.
7 65/3530-07 - Wagony towarowe. Rodzaje

odbiorów

29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 15 lipca 1966 r.
8 65/3530-08 - Wagony osobowe i typu

osobowego. Rodzaje odbiorów

29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 15 lipca 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
9 66/6765-02 Materiały ogniotrwałe. Piece martenowskie. Własności wyrobów 7 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159) 7 listopada 1966 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
10 62/0839-01 *)Aluminium. Walcówka Properzi 19 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133) 21 czerwca 1966 r.
11 63/0832-02 - Taśma cienka 26 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176) 21 czerwca 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
12 64/3631-03 Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Regulatory prądnic. Wymagania i badania techniczne 6 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185) 21 października 1966 r.
13 65/3685-04 Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Reflektory. Wymagania i badania techniczne 16 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122) ' 21 października 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
14 63/1955-02 *) Maszyny rolnicze. Kopaczki

gwiazdowe. Pręty rozrzutników

kopaczek konnych

10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449) 29 września 1966 r.
15 63/1955-03 - Kopaczki rozrzutnikowe.

Lemiesze

10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449) 29 września 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
16 64/6069-01 Środki pomocnicze. Stearynian glinowy 12 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38) 6 listopada 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
17 63/8131-04 Koncentraty obiadowe. Zupy 9 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52) 20 lipca 1966 r.
2.
Tytuł normy BN-66/3786-24, ustanowionej przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 20 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323), zmienia się na tytuł "Wyposażenie pokładowe statków żeglugi śródlądowej. Pokrywy rur piecowych i wentylacyjnych.".
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę BN-64/3522-04 "Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Wlewy i otwory wsypowe. Ogólne wymagania techniczne.", ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 3 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 81, 82, 84, 85 i 86 zastępują następujące normy:
1)
BN-63/8092-03 "*)Wyroby cukiernicze trwałe. Drażetki. Wymagania ogólne.",
2)
BN-63/8094-03 "- Wyroby w czekoladzie. Wymagania ogólne.",
3)
BN-63/8096-04 "- Nugaty. Wymagania ogólne.",
4)
BN-63/8097-03 "- Pieczywo cukiernicze. Pierniki. Wymagania ogólne.",
5)
BN-63/8099-01 "- Wyroby żelowe. Galaretki. Wymagania ogólne."

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 39, poz. 185).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje normę BN-65/8094-05 "Wyroby cukiernicze trwałe. Kakao naturalne z dodatkami. Wymagania ogólne.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 6 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę BN-62/9335-02 "Sprzęt przeładunkowy. Haki sztauerskie drobnicy paczkowanej.", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 30 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021