Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 19 września 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie eksploatacji:
1. 67/9360-06 Podział samolotu na części zasadnicze oraz określenia. 7 czerwca 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
2. 67/9362-05 Statki powietrzne. Konserwacja i obsługa. Oznaczenia informacyjne. 22 kwietnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r
w zakresie opracowywania dokumentacji:
3. 67/9360-07 Samoloty, śmigłowce, szybowce. Prędkości. Nazwy, symbole i określenia. 7 czerwca 1967 r. 1 kwietnia 1968 r
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
4. 67/6858-02 Cylindry szklane do latarek obserwacyjnych. 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa:
w zakresie projektowania i produkcji:
5. 67/3630-02 *) Przyczepy i naczepy niskopodłogowe.

Określenia, podział i oznaczenia.

15 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
6. 67/3630-01 - Ogólne wymagania i badania

techniczne.

15 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych:
w zakresie produkcji i odbioru:
7. 64/2561-09 *) Urządzenia chłodnicze. Lady

chłodnicze do mrożonek. Wymagania

i badania techniczne.

9 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
8. 64/2561-10 - Lady chłodnicze samoobsługowe.

Wymagania i badania techniczne.

14 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
9. 64/2561-11 - Kostkarki do lodu. Wymagania i

badania techniczne.

19 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i stosowania:
10. 67/8260-02 Pianina. Skrzynie i pakowanie. 3 lipca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
11. 67/8261-35 Pianina, szkielety. Wymagania i badania. 3 lipca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i konstrukcji:
12. 67/8263-13 Instrumenty muzyczne. Harmonijki ustne. Wymagania i badania. 3 lipca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
13. 67/6076-06 *) Produkty suchej destylacji drewna.

Metanol surowy.

21 lipca 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
14. 67/6076-07 - Octan wapniowy techniczny. 21 lipca 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Instytutu Łączności:
w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji:
15. 66/3230-05 Radiofonia przewodowa. Radiowęzłowe sieci przesyłowe. Transformatory liniowe radiowęzłowe. Wymagania techniczne. 21 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
16. 67/3231-01 *) Telekomunikacyjne linie

napowietrzne na słupach

strunobetonowych. Poprzeczki

stalowe do montażu słupów A-owych.

5 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
17. 67/3231-02 - Nakładki do montażu słupów

bliźniaczych.

5 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
18. 67/3231-03 - Uchwyty stalowe do odciągów. 5 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
19. 67/6191-81 Odczynniki. Para-dwuchloro-benzen. 7 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG":
w zakresie produkcji:
20. 67/6044-04 Barwniki zasadowe. 2 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie metod badań:
21. 67/6041-05 Pigmenty do polietylenu. Metody badań. 3 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i produkcji:
22. 67/2211-18 Króćce obsługowe dz=133÷273 mm z połączeniami szczękowo-śrubowymi na pnom= 6, 10 i 16 kG/cm2. 26 lipca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji:
23. 67/2213-13 Latarki obserwacyjne bezdławikowe. 15 lipca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji:
24. 67/0897-03 Spoiwa do twardego lutowania elementów elektropróżniowych. 31 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
25. 67/0886-12 Żelazochrom. Proszek. 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
26. 67/0635-01 Żelazonikiel rafinowany. 21 marca 1967 r. dzień ogłoszenia . obwieszczenia
27. 67/0642-15 Taśmy na elementy grzejne. 21 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
28. 67/0642-16 Blachy stalowe trójwarstwowe. 21 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
29. 67/0642-17 Stal węglowa walcowana. Wstęgi na rury zgrzewane. 21 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i konstrukcji:
30. 67/2745-01 Piece przemysłowe. Koła jezdne wysuwnych trzonów pieców grzewczych. Główne wymiary. 21 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania:
31. 67/3083-29 Urządzenia elektryczne okrętowe o kształcie skrzynek, szaf, stojaków i tablic. Główne wymiary. 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego:
w zakresie produkcji i odbioru:
32. 67/1859-07 Maszyny włókiennicze. Wrzeciona przerzutowe do krosien z górnym biciem. 7 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie metod badań:
33. 67/7501-10 *) Kontrola jakości surowców

włókienniczych. Włókno lniane i

konopne. Wyznaczanie zawartości

substancji woskowych.

28 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
34. 67/7501-11 - - Wyznaczanie zawartości ligniny. 28 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
35. 67/7501-12 - - Wyznaczanie zawartości popiołu. 28 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
36. 67/7501-13 - - Wyznaczanie zawartości suchej

pozostałości ekstraktu wodnego.

28 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Piwowarskiego:
w zakresie skupu i obrotu:
37. 67/9123-04 Chmiel piwowarski. 8 sierpnia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego:
w zakresie projektowania i produkcji:
38. 67/2404-01 Kolana rurowe. Promienie gięcia rur miedzianych bez szwu. Wytyczne wykonania. 24 lipca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
1. 64/7045-06 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 28 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38) 12 sierpnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
2. 66/0631-06 Zestawienie gatunków stali stopowych dla przemysłu energetycznego. 27 stycznia 1966 r- (Monitor Polski Nr 44, poz. 224) 21 marca 1967 r.
3. 63/0648-03 Stal węglowa walcowana. Rury mrożeniowe. 30 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 39, poz. 185) 21 marca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
4. 65/8094-02 *) Wyroby cukiernicze trwałe. Kakao. 27 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 31 lipca 1967 r.
5. 65/8097-05 - Sucharki. Wymagania wspólne. 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 31 lipca 1967 r.
2.
Tytuł normy BN-67/0535-20 wymienionej w § 1 lp. 38 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (Monitor Polski Nr 30, poz. 142) zmieniony został na tytuł "Olej silnikowy Lux (dw).".
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę BN-65/6858-02 "Cylindry szklane do latarek obserwacyjnych.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego dnia 13 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 38).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę BN-63/0635-01 "Żelazonikiel rafinowany.", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 31 lipca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
§  4.
Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy branżowe (BN):
a)
BN-63/5912-01 "*) Narzędzia lekarskie. Nożyczki do pępowiny.", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78),
b)
BN-65/5916-02 "- Skrobaczki do żeber typ Doyen.", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 13 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).

______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021