Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 29 sierpnia 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1. 67/H-92125 Stal węglowa walcowana. Blacha ocynkowana. 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
2. 67/K-88160 Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg śrubowy. 28 lipca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
3. 67/M-84201 Koła łańcuchowe łańcuchów pociągowych rozbieralnych. Podstawowe parametry. 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
4. 67/M-84539 Koła gniazdowe łańcuchów ogniwowych o ogniwach krótkich. Podstawowe parametry. 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
5. 67/R-36102 Ciągniki i maszyny rolnicze. Wał odbioru i wał przyjęcia mocy n=56,5 rad/sek. (540 obr./min.) 28 lipca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
6. 67/T-80301 Urządzenia mikrofalowe. Rury ciągnione na falowody prostokątne normalne. Wymagania podstawowe. 8 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7. 67/P-95050 Wytwory papiernicze. Papier na karty dziurkowane do maszyn matematycznych. 7 lipca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
8. 67/R-64804 Przetwory zbożowe przeznaczone na paszę. Śruty zbożowe. 23 sierpnia 1967 r. 1 października 1967 r.
w zakresie metod badań:
9. 67/E-04410 Lakiery elektroizolacyjne do nasycania uzwojeń. Badania techniczne. 8 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1. 66/A-74101 Chleb żytni. 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) 28 lipca 1967 r.
2. 66/A-74103 Chleb mieszany. 29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) 28 lipca 1967 r.
3. 66/A-74105 Pieczywo pszenne. 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) 28 lipca 1967 r.
4. 66/A-74106 Pieczywo półcukiernicze. 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) 28 lipca 1967 r.
5. 58/A-79002 Drożdże piekarniane prasowane. 10 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395) 29 lipca 1967 r.
6. 61/B-94019 *) Okucia budowlane.

Klameczki.

9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) 11 sierpnia 1967 r.
7. 64/B-94071 - Samozamykacze

sprężynowe.

25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153) 11 sierpnia 1967 r.
8. 66/B-94404 - Zamki wpuszczane.

Zaczepy i otwory

zaczepowe w

ościeżnicach

metalowych.

10 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) 11 sierpnia 1967 r.
9. 64/B-94451 - Zamki wierzchnie

bębenkowe zasuwkowe.

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 11 sierpnia 1967 r.
10. 64/B-94452 - Zamek wierzchni

bębenkowy zapadkowy.

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 11 sierpnia 1967 r.
11. 63/C-04706 Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wodzie. Metody badań. 26 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40) 14 lipca 1967 r.
12. 62/C-88029 Produkty organiczne. Mocznik techniczny krystaliczny. 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 11 sierpnia 1967 r.
13. 63/C-99010 Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60. Wymiary materiału światłoczułego i papieru ochronnego. 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419) 10 lipca 1967 r.
14. 62/E-90009 Kable okrętowe 17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368) 15 lipca 1967 r.
15. 62/E-90050 Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne. 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) 15 lipca 1967 r.
16. 63/E-90250 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne. 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108) 15 lipca 1967 r.
17. 63/E-90270 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji gumowej. Wymagania ogólne i badania techniczne. 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108) 15 lipca 1967 r.
18. 63/F-78240 Okucia meblowe. Zawiasy splatane taśmowe. 4 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) 11 sierpnia 1967 r.
19. 63/H-87201 Stopy ołowiu. Gatunki. 17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108) 14 lipca 1967 r.
20. 65/M-44090 Pompy pożarnicze. Wymagania i badania techniczne. 26 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412) 11 sierpnia 1967 r.
21. 65/M-75220 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe i przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice. 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) 21 lipca 1967 r.
22. 64/R-65950 Materiał siewny. Oznaczanie jakości nasion rolniczych, warzywnych, kwiaciarskich i zielarskich. 31 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) 28 lipca 1967 r.
23. 54/T-90016 Telefoniczne kable instalacyjne jednożyłowe w izolacji gumowej. 25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 98) 15 lipca 1967 r.
24. 66/T-90310 Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne. 15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 15 lipca 1967 r.
25. 61/W-33001 Śruby napędowe okrętowe. Tolerancje wykonania. 1 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) 10 lipca 1967 r.
2.
Data obowiązywania normy PN-67/M-46620 "Przenośniki taśmowe stałe z taśmą elastyczną. Parametry podstawowe.", ustanowionej dnia 30 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127), została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.
3.
Tytuł normy PN-61/M-55652 "Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy przelotu nad łożem do 1000 mm. Sprawdzanie dokładności.", ustanowionej dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) - zmieniony został na tytuł "Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy toczenia nad łożem powyżej 315 mm do 1000 mm. Sprawdzanie dokładności.".
4.
Numer normy wymienionej w § 2 ust. 1 lp. 23 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232) otrzymuje brzmienie: 65/R-87010, a normy wymienionej § 3 ust. 32 pkt 1 tego obwieszczenia - PN-64/M-73080.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-54/H-92125 "Stal węglowa walcowana. Blacha stalowa ocynkowana.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/K-88160 "Tabor kolejowy. Sprzęg śrubowy.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-61/M-84201 "Koła łańcuchowe łańcuchów pociągowych rozbieralnych. Zarysy zębów.", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-60/R-36102 "Ciągniki rolnicze. Tylny wał odbioru mocy. Połączenie wielowypustowe. Końcówki i obroty wału.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-59/R-64804 "Pasze sypkie. Śruty zbożowe.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-60/E-04410 "Lakiery elektroizolacyjne do nasycania uzwojeń. Badania techniczne.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).
§  4.
Tracą moc następujące Polskie Normy:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

PN-54/E-90012 "Elektroenergetyczne przewody miedziane. Przewody w odzieży włóknistej.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169);

2)
z dniem 30 września 1967 r.:
a)
PN-56/D-95030 "Żerdzie dyszlowe", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),
b)
PN/Z-78115 "Sprzęt szpitalny. Nasadki ochronne szczudła.", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),
c)
PN-60/D-95060 "Drewno zapałczane", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),
d)
PN-62/N-96003 "Drążek gimnastyczny przenośny.", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320);
3)
z dniem 30 czerwca 1968 r.:

PN-58/K-91030 "Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Zestawy kołowe o osiach do łożysk ślizgowych.", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 50, poz. 230).

______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021