Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

OBWIESZCZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 3 sierpnia 1967 r.
w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) podaje się do wiadomości, co następuje:
Wydane zostały następujące przepisy i instrukcje o narzędziach pomiarowych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Centralnego Urzędu Jakości i Miar:
Lp. Tytuł przepisów bądź instrukcji i data ich ustanowienia Dziennik Urzędowy CUJiM Data, od której przepis bądź instrukcja Uchylone przepisy i instrukcje
nr poz. obowiązuje
1 2 3 4 5 6
1 Tymczasowe przepisy o młotach wahadłowych do prób udarności materiałów z dnia 16 stycznia 1967 r. 19 3,605/1 9 sierpnia

1967 r.

2 Przepisy o szybkościomierzach i drogomierzach pojazdów z dnia 16 stycznia 1967 r. 20 3,103/1 9 sierpnia

1967 r.

3 Instrukcja o sprawdzaniu gazomierzy komorowych z dnia 16 stycznia 1967 r. 21 5,752/2 30 sierpnia

1967 r.

Instrukcja legalizacyjna z dnia 11 lipca 1953 r. dla gazomierzy komorowych (Dz. Urz. GUM Nr 10, poz. 5,752/1).
4 Przepisy o wagach prostodźwigniowych handlowych zwyczajnych nierównoramiennych z dnia 23 stycznia 1967 r. 22 3,64/2 30 sierpnia

1967 r.

Przepisy legalizacyjne z dnia 9 grudnia 1948 r. o wagach prostodźwigniowych zwyczajnych: wagi nierównoramienne (Dz. Urz. GUM poz. 48/14; POM poz. 3,64/1).
5 Instrukcja o sprawdzaniu zbiorników pomiarowych do gazu z dnia 30 stycznia 1967 r. 23 5,758/2 31 sierpnia

1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021