Ustalenie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 21 kwietnia 1967 r.
w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) zarządza się, co następuje:
1.
Wydziały szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia uprawnione są do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej określonej w tym wykazie.
§  2.
Wydziały szkół wyższych oraz instytuty naukowo-badawcze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia uprawnione są do nadawania stopnia naukowego docenta w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej określonej w tym wykazie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

I.

Wyższe szkoły techniczne.

Politechnika Gdańska:

Wydział Mechaniczny Technologiczny

- doktora nauk technicznych.

II.

Wyższe szkoły rolnicze.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:

Wydział Melioracji Wodnych

- doktora nauk technicznych.

III.

Wyższe szkoły muzyczne.

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie:

Wydział Kompozycji, Teorii i Dyrygentury

- doktora nauk humanistycznych.

IV.

Wyższe szkoły pedagogiczne.

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku:

1) Wydział Filologiczno-Historyczny

- doktora nauk humanistycznych,

2) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

- doktora nauk matematycznych,

- doktora nauk chemicznych.

2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach:

1) Wydział Filologiczno-Historyczny

- doktora nauk humanistycznych,

2) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

- doktora nauk matematycznych,

- doktora nauk chemicznych,

- doktora nauk fizycznych.

3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie:

Wydział Geograficzno-Biologiczny

- doktora nauk przyrodniczych.

4. Wyższa Szkota Pedagogiczna w Opolu:

Wydział Filologiczno-Historyczny

- doktora nauk humanistycznych.

V.

Polska Akademia Nauk.

1. Zakład Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

- doktora nauk ekonomicznych.

2. Śląski Instytut Naukowy

- doktora nauk humanistycznych.

VI.

Instytuty naukowo-badawcze.

1. Instytut Mechaniki Precyzyjnej

- doktora nauk technicznych.

2. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

- doktora nauk technicznych.

3. Instytut Ochrony Roślin

- doktora nauk rolniczych.

4. Instytut Rybactwa Śródlądowego

- doktora nauk rolniczych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

I.

Uniwersytety.

Uniwersytet Łódzki:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

- docenta nauk ekonomicznych,

- docenta nauk humanistycznych.

II.

Wyższe szkoły pedagogiczne.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie:

Wydział Filologiczno-Historyczny

- docenia nauk humanistycznych.

III.

Instytuty naukowo-badawcze.

1. Instytut Chemii Ogólnej

- docenta nauk technicznych.

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

- docenta nauk rolniczych.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021