Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

Dz.U.79.7.45
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 marca 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X ustęp 2 Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 236), następujące państwa stały się stronami wymienionej konwencji, składając Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej dokumenty przyjęcia konwencji lub dokumenty przystąpienia do niej albo notyfikacje o sukcesji w niżej podanych datach:
Włochy dnia 25 września 1972 r.,

Fidżi dnia 29 listopada 1972 r.,

Nowa Zelandia dnia 27 lipca 1973 r.,

Hiszpania dnia 24 sierpnia 1973 r.,

Arabska Republika Syryjska dnia 6 lutego 1975 r.,

Chile dnia 14 lutego 1975 r.,

Austria dnia 20 czerwca 1975 r.,

Surinam (notyfikacja o sukcesji) dnia 25 listopada 1975 r.,

Indie dnia 25 maja 1976 r.,

Wspólnota Bahamów dnia 22 lipca 1976 r.,

Irak dnia 15 listopada 1976 r.,

Węgierska Republika Ludowa dnia 15 grudnia 1976 r.,

Republika Wysp Zielonego Przylądka dnia 28 kwietnia 1977 r.,

Brazylia dnia 22 sierpnia 1977 r.

Zgodnie z artykułem XI konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie sześćdziesięciu dni od daty złożenia dokumentu przyjęcia lub przystąpienia.

Ponadto podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem XIII ustęp 1 Konwencji została ona rozciągnięta przez Rząd Stanów Zjednoczonych na Puerto Rico, Guam, Strefę Kanału, Wyspy Dziewicze, Samoa Amerykańskie i Terytoria Powiernicze na Oceanie Spokojnym dnia 9 września 1975 r. oraz na wyspy Midway, Wake i Johnston dnia 18 marca 1976 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.7.45

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Data aktu: 13/03/1979
Data ogłoszenia: 11/04/1979
Data wejścia w życie: 11/04/1979