Zmiana granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Dz.U.26.7.43
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1926 r.
o zmianie granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.
Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z d. 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) oraz na mocy art. 1 i 4 ustawy z d. 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. Gminę Derewna wyłącza się z powiatu wołożyńskiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminy: Subotniki, Iwje, Lipniszki, Siedlisko wyłącza się z powiatu wołożyńskiego a włącza się do powiatu lidzkiego; gminy: Pierszaje, Iwieniec, Wołma wyłącza się z powiatu stołpeckiego i włącza się do powiatu wołożyńskiego; gminę Jeremicze wyłącza się z powiatu nowogródzkiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminy: Mir, Żuchowicze wyłącza się z powiatu nieświeskiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminę Horodyszcze wyłącza się z powiatu nowogródzkiego a włącza się do powiatu baranowickiego; gminy: Mołczadź, Dobromyśl z osiedlami Mogilica, Czemioty, Józefówka, Domanowo, Gnojno, Dobryniewo z gminy Byteń, wyłącza się z powiatu słonimskiego i włącza się do powiatu baranowickiego; gminy: Dworzec, Zdzięcioł wyłącza się z powiatu słonimskiego i włącza się do powiatu nowogródzkiego.
§  2. Gminę Pacowszczyzna w powiecie słonimskim rozwiązuje się, a wchodzące w jej skład obszary dzieli się pomiędzy sąsiednie gminy w sposób następujący: gromady Nowosiółki i Ruda Jaworska włącza się do gminy Kozłowszczyzna w powiecie słonimskim; gromady Pogire, Aleksandrowicze, Zyborty, Rzepiszcze, Dąbrówka, Łudzicze, Sieratowszczyzna, Strzała, Krahle, Girycze, Chwiniewicze włącza się do gminy Zdzięcioł w powiecie nowogródzkim, a gromady Kołpińskie i Nahorodowicze do gminy Bielica w powiecie lidzkim.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020