Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 07 lutego 2022

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.2022.298 t.j. Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.
Dz.U.2022.297 Specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Janinowska (PLH100017).
Dz.U.2022.296 Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia (PLH100019).
Dz.U.2022.295 t.j. Ochrona granicy państwowej.
Dz.U.2022.294 Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Dylewskie Wzgórza (PLH280043).
Dz.U.2022.293 t.j. Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia.
Dz.U.2022.292 Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Barcza (PLH260025).
Dz.U.2022.291 Sprostowanie błędów.
Dz.U.2022.290 Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Brzeźnicka (PLH260026).
Dz.U.2022.289 Specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy Bytyńskie (PLH300051).
Dz.U.2022.288 Specjalny obszar ochrony siedlisk Przełom Lubrzanki (PLH260037).
Dz.U.2022.287 Specjalny obszar ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004).
Dz.U.2022.286 Przyznawanie rekompensaty pieniężnej oraz wyrównanie do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej
Dz.U.2022.285 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka...
Dz.U.2022.284 t.j. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz prawo pomocy w celu ugodowego...
Dz.U.2022.283 Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania...
Dz.U.2022.282 t.j. Prawo wekslowe.
Dz.U.2022.281 t.j. Społeczno-zawodowe organizacje rolników.
Dz.U.2022.280 t.j. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłata pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach...
Dz.U.2022.279 Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Pisy (PLH200023).
Dz.U.2022.278 Specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy na Poligonie Orzysz (PLH280056).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski