Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 29 kwietnia 2021

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.2021.814 Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Dz.U.2021.813 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim.
Dz.U.2021.812 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.
Dz.U.2021.811 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim.
Dz.U.2021.810 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim.
Dz.U.2021.809 Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z...
Dz.U.2021.808 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska.
Dz.U.2021.807 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim.
Dz.U.2021.806 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.
Dz.U.2021.805 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim.
Dz.U.2021.804 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.
Dz.U.2021.803 Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U.2021.802 Zmiana ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2021.801 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.
Dz.U.2021.800 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim.
Dz.U.2021.799 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim.
Dz.U.2021.798 t.j. Warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składanie drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej...
Dz.U.2021.797 Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej,...
Dz.U.2021.796 Przypadki, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz...
Dz.U.2021.795 t.j. Szczególne zasady usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Dz.U.2021.794 Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2021.793 Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021