Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2021

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.2021.603 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim.
Dz.U.2021.602 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.
Dz.U.2021.601 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim.
Dz.U.2021.600 Zmiana rozporządzenia w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura...
Dz.U.2021.599 Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu...
Dz.U.2021.598 Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z...
Dz.U.2021.597 Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska.
Dz.U.2021.596 Rejestr cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykaz znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do...
Dz.U.2021.595 Finansowe wsparcie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni,...
Dz.U.2021.594 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim.
Dz.U.2021.593 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.
Dz.U.2021.592 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.
Dz.U.2021.591 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.
Dz.U.2021.590 Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim.
Dz.U.2021.589 Zbierane dane rynkowe.
Dz.U.2021.588 Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021