Akty prawne Dziennik Ustaw z 1995 r. - numer 151

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1995.151.750 Sposób rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U.1995.151.749 Ustanowienie czasowego zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.
Dz.U.1995.151.748 Ustanowienie czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U.1995.151.747 Ustanowienie czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U.1995.151.746 Ustanowienie czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U.1995.151.745 Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami...
Dz.U.1995.151.744 Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U.1995.151.743 Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U.1995.151.742 Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U.1995.151.741 Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U.1995.151.740 Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.
Dz.U.1995.151.739 Ustanowienie kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein...
Dz.U.1995.151.738 Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U.1995.151.737 Cła na towary przywożone z zagranicy.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020