Akty prawne Monitor Polski z dnia 29 grudnia 1970

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1970.43.351 Zasady planowania i rozdzielania funduszu płac na prace badawcze.
M.P.1970.43.350 Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.
M.P.1970.43.349 Zwolnienia od należności celnych przywozowych i ograniczenia dla osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.
M.P.1970.43.348 Gospodarka finansowa przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego.
M.P.1970.43.347 Zm.: zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P.1970.43.346 Wpłaty miesięczne podatku dochodowego przez niektóre jednostki spółdzielcze.
M.P.1970.43.345 Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P.1970.43.344 Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych...
M.P.1970.43.343 Zakres działania Ministra Łączności z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P.1970.43.342 Organizacja i zakres działania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych.
M.P.1970.43.341 Warunki pracy i zasady wynagradzania pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych.
M.P.1970.43.340 Tworzenie i zasady działania ośrodków badawczo-rozwojowych.
M.P.1970.43.339 Zatwierdzenie sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1969 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1...
M.P.1970.43.338 Powołanie Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P.1970.43.337 Powołanie Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P.1970.43.336 Odwołanie Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P.1970.43.335 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.43.334 Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.43.333 Odwołanie Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P.1970.43.332 Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.43.331 Powołanie Prezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.43.330 Wybór Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P.1970.43.329 Odwołanie Prezesa Rady Ministrów.
M.P.1970.43.328 Odwołanie Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P.1970.43.327 Narodowy plan gospodarczy na 1971 rok.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020