Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 1952

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1952.32.231 Przystąpienie Włoch do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U.1952.32.230 Przystąpienie Izraela do Porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia...
Dz.U.1952.32.229 Przystąpienie Izraela do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte...
Dz.U.1952.32.228 Przystąpienie Izraela do konwencji genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11...
Dz.U.1952.32.227 Przystąpienie Republiki Costa-Rica do Porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji Porozumienia o ujednostajnieniu przepisów...
Dz.U.1952.32.226 Ratyfikacja przez Szwecję konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U.1952.32.225 Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U.1952.32.224 Obowiązek uiszczania przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa.
Dz.U.1952.32.223 Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U.1952.32.222 Obniżenie podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U.1952.32.221 Zawieszenie na rok 1952 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów...
Dz.U.1952.32.220 Zwolnienie od obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne: zespołów uprawowych, utworzonych z mało- i średniorolnych chłopów w celu...
Dz.U.1952.32.219 Ustalenie stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.
Dz.U.1952.32.218 Zaliczenie poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenie norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla...
Dz.U.1952.32.217 Obowiązkowe dostawy zbóż.
Dz.U.1952.32.216 Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U.1952.32.215 Zm.: dekret o podatku gruntowym.
Dz.U.1952.32.214 Obowiązkowe dostawy zbóż.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020