Akty prawne Dziennik Ustaw z 1950 r. - numer 58

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1950.58.536 Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu...
Dz.U.1950.58.535 Wypowiedzenie przez Szwecję konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej w Warszawie dnia 30...
Dz.U.1950.58.534 Wypowiedzenie przez Polskę konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U.1950.58.533 Przystąpienie Republiki San-Marino do konwencji genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych.
Dz.U.1950.58.532 Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U.1950.58.531 Utworzenie powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiana granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienie powiatu bialskiego i...
Dz.U.1950.58.530 Zakres działania i organizacja Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Dz.U.1950.58.529 Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa.
Dz.U.1950.58.528 Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U.1950.58.527 Utworzenie Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
Dz.U.1950.58.526 Zmiana granic województw krakowskiego i katowickiego.
Dz.U.1950.58.525 Prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r.
Dz.U.1950.58.524 Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dz.U.1950.58.523 Organizacja władz i instytucji w dziedzinie budownictwa.
Dz.U.1950.58.522 Urząd Ministra Przemysłu Chemicznego.
Dz.U.1950.58.521 Obrona pokoju.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020