Prawne i ekonomiczne aspekty rewolucji śmieciowej

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian w obowiązującym dotychczas systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Na pytania powstałe w związku z...

28.03.2013