Marynarka Wojenna po raz jedenasty była organizatorem konferencji morskiej, poświęconej bezpieczeństwu na morzu. Jest to największe w kraju forum dyskusyjne specjalistów, naukowców i praktyków zajmujących się różnymi aspektami bezpiecznej obecności człowieka na akwenach morskich.
Konferencję otworzył szef szkolenia Marynarki Wojennej wiceadmirał Maciej Węglewski. W dyskusjach i prezentacjach udział brało około 200 uczestników reprezentujących uczelnie, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa i Marynarkę Wojenną.
Swoje opracowania przedstawiło kilkunastu autorów. Specjaliści dyskutowali na temat ratownictwa morskiego, bezpieczeństwa żeglugi, prac nawodnych i podwodnych, lotów, eksploracji dna morskiego. Zakres tematyczny konferencji obejmował medycynę morską, ochronę środowiska, psychologię, szkolenie personelu i wiele podobnych dziedzin. Uczestnicy konferencji analizowali najnowsze technologie wykorzystywane w operacjach ratowniczych. Przedstawione zostały opracowania dotyczące zagrożeń asymetrycznych na Bałtyku, w tym miedzy innymi zagrożeń związanych z terroryzmem.

"Aspekty Bezpieczeństwa Nawodnego, Podwodnego i Lotów nad Morzem" to naukowa konferencja morska organizowana przez Marynarkę Wojenną od 1998 roku. Co roku w obradach uczestniczą specjaliści, praktycy i naukowcy reprezentujący instytucje wojskowe i cywilne związane z morzem. Poruszane i omawiane są praktycznie wszystkie sfery związane z bezpieczną obecnością człowieka na morzu. Wybrane materiały konferencyjne trafiają na "Listę Filadelfijską" skupiającą najbardziej cenne na świecie opracowania popularno-naukowe.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej