Przewidujemy trzy drogi dochodzenia do stanowiska sędziego - powiedział Jacek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji Krajowej Rady Sądownictwa. - Poprzez ukończenie aplikacji sądowej w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury lub pracę w charakterze asesora prokuratorskiego, poprzez wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza lub prokuratora, a także poprzez ukończenie aplikacji ogólnej, pracę na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego - dodał Minister Czaja.

Organizowane przez KRS spotkanie poświęcone było dochodzeniu do zawodu sędziego, po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną funkcji asesora sądowego. W konferencji uczestniczyli m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Jerzy Stępień, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Andrzej Duda oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także środowiska sędziów.

Minister Jacek Czaja scharakteryzował opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości drogi dochodzenia do zawodu sędziego. Jego wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji i wywołało gorącą dyskusję. Swoje koncepcje dochodzenia do stanowiska przedstawili także m.in. w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa - SSN Teresa Fleming-Kulesza, a także sędzia Irena Kamińska ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości