Za długo w areszcie?

Wzmocnienie praw osób podejrzanych w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania zakłada nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, nad którą trwają prace w Ministerstwie Sprawiedliwości....

21.03.2008

Kiedy egzaminy na aplikacje?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmiany terminów egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną. Egzaminy miałyby się odbyć w drugiej połowie września. Poztywnie zaopiniowały już projekt...

21.03.2008

Błąd adwokatów?

Obrońca Jakuba T. Andrew Langdon zrezygnował z wniesienia apelacji w sprawie Jakuba T. Langdon analizował przebieg procesu Jakuba T., skazanego w Wielkiej Brytanii na podwójne dożywocie i doszedł do...

21.03.2008

Skreślenie ucznia z listy uczniów

Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pźn. zm.) odmiennie regulują kwestię skreślenia ucznia z listy uczniw w szkołach publicznych oraz...

20.03.2008

Sędziowski strajk włoski?

Trwające od kilku miesięcy rozmowy z sędziami o podwyżkach ich pensji doczekały się pierwszych konkretnych propozycji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo proponuje sędziom 1,4 tys....

19.03.2008

Ewolucja zakładowych układów zbiorowych pracy

HR

Wśrd źrdeł prawa pracy układy zbiorowe pracy, a szczeglności zakładowe układy zbiorowe pracy wciąż mają dość duże znaczenie w realiach naszego rynku pracy. Szacuje się, że w polskich...

19.03.2008

Ograniczono wolność wypowiedzi?

Europejski Trybunał Praw Człowieka skazał Polskę za naruszenie prawa wolności wypowiedzi. Skarb Państwa zobowiązany został do zapłacenia skarżącemu prawie 12 tysięcy euro. Sprawa dotyczyła głośnego...

19.03.2008