Dziś Giełda Papierów Wartościowych ogłosi wyniki weryfikacji autoryzowanych doradców. Jest to kolejny etap porządkowania rynku New Connect Obecnie lista autoryzowanych doradców liczy 137 podmiotów. Są to domy maklerskie, instytucje doradztwa finansowego, a także kancelarie prawne. Nie wszystkie z nich jednak są aktywne i wystarcza im, że mają status doradcy, bo to przynosi prestiż. Giełda postanowiła zatem przeprowadzić weryfikację, której pierwsze wyniki poznamy już dziś - pisze Parkiet.

Doradców podzielono na cztery grupy ze względu na datę otrzymania statusu doradcy autoryzowanego. Pierwsi zostaną poddani weryfikacji ci, którzy rozpoczęli tę działalność najwcześniej. Cały proces potrwa do 15 grudnia, jednak jego cząstkowe wyniki będą podawane na bieżąco w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.

GPW będzie oceniać doradców pod względem jakości wprowadzanych przez nich spółek, tzn. jaka była zmienność ich kursu w ciągu miesiąca po debiucie, jaki był wskaźnik płynności w ciągu pierwszych dwóch tygodni, jaką liczbę spółek doradca wprowadził w danym okresie oraz czy były one innowacyjne. Ważnym kryterium jest też jakość samej emisji oraz obowiązków wykonywanych przez autoryzowanego doradcę, zarówno w zakresie oceny dokumentu informacyjnego, który zastępuje prospekt emisyjny, przygotowania raportów bieżących i okresowych, jak i relacji inwestorskich - pisze Parkiet na podstawie informacji od GPW. Doradcy pomoże także propagowanie wiedzy na temat rynku NewConnect.  Firmy Invest Consulting, CEE Capital oraz Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców działają najbardziej aktywnie. Do końca lipca 2008 roku obsługiwały w sumie 25 spółek.

(Źródło: Parkiet/GPW/KW)