TK: Trzy metry na więźnia to za mało

Brak granic czasowych umieszczania skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi wynosi mniej niż 3 metry kwadratowe na osobę, jest sprzeczny z konstytucją - orzekł 26 maja Trybunał...

27.05.2008

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budownictwo

Inspektor nadzoru budowlanego jest reprezentantem inwestora na budowie i sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu budowy. Warunkiem jest tu posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania...

26.05.2008

Jak chronić myśl naukową w gospodarce?

"Właściwa ochrona innowacyjnych rozwiązań przesądza o przewadze rynkowej i sukcesie instytucji. Jednak znajomość zagadnień poświęconych ochronie własności przemysłowej w grupie naukowców jest nadal...

26.05.2008

Będą nowe zasady naboru i awansu sędziów

Rada Ministrów przyjęła w piątek 23 maja projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewiduje on daleko idącą swobodę przepływu kadr pomiędzy zawodami prawniczymi i określa...

23.05.2008

Wyzwania dla handlu elektronicznego

Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla handlu i biznesu elektronicznego oraz usuwać bariery blokujące rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce - powiedział wiceminister Dariusz Bodgan, podczas...

21.05.2008

Ulga na dzieci

Począwszy od rozliczeń rocznych za 2007 r., podatnicy wychowujący dzieci będą mogli skorzystać z ulgi w podatku dochodowym z tego tytułu. Ulga, mająca na pozr prostą i nieskomplikowaną konstrukcję,...

20.05.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski