Posłowie do PE odnieśli się w ten sposób do projektu Komisji Europejskiej, która proponowała, by nierentowne kopalnie zostały zamknięte już 1 października 2014 roku. Parlament Europejski ma w tej sprawie prawo do wyrażenia własnej opinii. - Przyjęcie rezolucji przy dużej większości głosów będzie silnym politycznym sygnałem dla Rady UE - powiedział przed głosowaniem poseł-sprawozdawca Bernhard Rapkay (S&D, DE). Zdaniem posłów przesunięcie terminu likwidacji nierentownych kopalń pozwoli znaleźć akceptowalne ze społecznego punku widzenia rozwiązania i uniknąć masowych zwolnień w wielu krajach członkowskich Unii.

Posłowie opowiedzieli się także za zwiększeniem dopuszczalnej pomocy państwowej na programy osłonowe w likwidowanych zakładach, podkreślając jednak, że musi ona mieć tendencję malejącą. Uznali też, że kopalnie muszą być zamknięte zgodnie z planem, jeśli nie staną się rentowne przed ostatecznym terminem zamknięcia i o ile ich istnienie nie będzie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej. Posłowie chcą, aby pomoc państwowa mogła być przeznaczona na badania i inwestycje w technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń ze spalania węgla. Projekt rezolucji zostanie poddany pod głosowanie całego Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej w Strasburgu 23 listopada. Rada UE ma podjąć ostateczna decyzję w tej sprawie 10 grudnia. Nowa regulacja zastąpi obowiązującą obecnie, której ważność wygasa z końcem roku, wynika z informacji Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.