Warszawskie oraz nowojorskie biura kancelarii DLA Piper doradzały Domowi Maklerskiemu BZWBK S.A. (krajowy menedżer oferty i oferujący) oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A. (doradca finansowy) w procesie pierwszej oferty publicznej (IPO) i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki Agroton Public Limited. W skład międzynarodowego zespołu DLA Piper doradzającego w tej transakcji weszli: partner Jack Kantrowitz z biura w Nowym Jorku, partner Patryk Laskorzyński oraz prawnicy Michał Pawłowski i Rafał Woźniak z biura warszawskiego. Zakres doradztwa prowadzonego przez DLA Piper obejmował w szczególności zagadnienia dotyczące plasowania części akcji wśród inwestorów amerykańskich.
"Agroton jest trzecią spółką prowadzącą działalność na Ukrainie, która zadebiutowała na rynku podstawowym GPW. Potwierdza to, że warszawski parkiet zyskał pozycję lidera w regionie i będzie przyciągał coraz więcej zagranicznych inwestorów. To szczególnie istotne w kontekście zbliżającego się debiutu GPW." - mówi Patryk Laskorzyński, partner kancelarii. DLA Piper posiada silną i rozpoznawalną praktykę rynków kapitałowych zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie. Dlatego mamy nadzieję być kancelarią pierwszego wyboru dla spółek ukraińskich planujących w najbliższym czasie debiut na warszawskim parkiecie." - dodaje.
"Obserwujemy rosnące zainteresowanie spółek działających na Ukrainie pozyskiwaniem kapitału na rynku warszawskim. Agroton jest kolejnym przykładem udanego debiutu takiej spółki. Jestem przekonany, że wkrótce liczba ukraińskich emitentów, których akcje będą notowane na GPW, wzrośnie kilkakrotnie." - dodaje Michał Pawłowski.
Agroton Public Limited to spółka holdingowa z siedzibą na Cyprze. Grupa Agroton jest zdywersyfikowanym, zintegrowanym w układzie pionowym producentem rolnym we wschodniej Ukrainie. Podstawowy przedmiot działalności Grupy obejmuje produkcję płodów rolnych (ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy i nasion słonecznika), a także przetwarzanie, przechowywanie i sprzedaż takich zbiorów. Dodatkowo, Grupa zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwem produktów rolnych. Obecnie, Agroton jest piątym co do wielkości producentem na Ukrainie, biorąc pod uwagę grunty znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstw rolnych notowanych na giełdzie.

Patryk Laskorzyński
Patryk Laskorzyński