CBOS: Polacy oceniają Sejm i samorząd

O pracy posłów krytycznie wypowiada się siedmiu na dziesięciu badanych (70 proc.), a blisko co piąty (18 proc.) ma o niej dobrą opinię. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy notowania Sejmu są względnie...

29.04.2010

Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Samorząd terytorialny

Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa....

29.04.2010

Upadłość konsumencka prawie nie działa

Tylko 16 osób skorzystało dotychczas z ustawy o upadłości konsumenckiej, która miała zadłużonym Polakom pozwalać na legalne bankructwo. Rząd bierze pod uwagę nowelizację ustawy, która w obecniej...

29.04.2010

Deweloperzy znowu budują

Budownictwo

Po dramatycznym wyhamowaniu rozpoczynania nowych inwestycji przez deweloperw w I kwartale 2009, pierwszy kwartał bieżącego roku przynisł wyraźne odwrcenie trendu. W całej Polsce w pierwszym kwartale...

28.04.2010

Strasburg: skazany ma prawo do tajemnicy korespondencji

Pozbawienie wolności nie pozbawia skazanego prawa do tajemnicy korespondencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skarżący otrzyma od polskiego państwa tysiąc euro zadośćuczynienia. W...

28.04.2010

Zarządzanie ryzykiem w HRM

HR

Zarządzanie ryzykiem w HRM nie jest jeszcze tematem popularnym. Tymczasem sprawy pracownicze oraz organizacja pracy niesie za sobą wiele ryzyk, które skutkować mogą ogromnymi konsekwencjami dla...

28.04.2010

LEX Omega można kupić z wolnej ręki

Rynek

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamawiany produkt może być zaoferowany tylko przez jednego wykonawcę, który posiada wyłączne prawa autorskie do tego przedmiotu. Tylko ten...

28.04.2010

Nowe procedury naboru urzędników

Ponad 51 000 osób zapisało się na pierwszy konkurs mający wyłonić urzędników UE w ramach nowego systemu, wprowadzonego w ubiegłym miesiącu przez Europejski Urząd Doboru Kadr. Średnia wieku kandydatów...

28.04.2010