Minister: zadbamy o bezpieczeństwo kuratorów

Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział 22 marca br. minister Krzysztof Kwiatkowski podczas Zgromadzenia Kuratorów...

22.03.2010

Minister pracuje nad prawem podatkowym

Prawo podatkowe w Polsce wymaga ciągle jeszcze wielu zmian i dostosowań do standardów międzynarodowych - mówi Thomas Laursen, menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich. Ministerstwo...

22.03.2010

Notariusze skarżą się na niejasne zasady ich oceny

Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze stanowiska. Oceny takie przeprowadzane są przez samorząd notarialny, ale notariusze nie mają...

22.03.2010

Notariusze skarżą się na niejasne zasady ich oceny

Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze stanowiska. Oceny takie przeprowadzane są przez samorząd notarialny, ale notariusze nie mają...

22.03.2010

RPO: dlaczego tak trudno uchylić mandat karny?

Przyjęcie mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia schwytanego na gorącym uczynku następuje zazwyczaj w okolicznościach, w których taka osoba w zetknięciu z reprezentującym przymus państwowy, z...

22.03.2010

Jubileusz prof. Ewy Łętowskiej

Prawnicy

Dziś 70. urodziny obchodzi prof. Ewa Łętowska, wybitny prawnik, pierwszy w Polsce rzecznik praw obywatelskich, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego....

22.03.2010

Sprawa umorzona, wójt i tak traci stanowisko

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, osoba w stosunku do której warunkowo umorzono postępowanie, powinna być uważana za niewinną. Tymczasem samorządowa ordynacja wyborcza pozbawia stanowiska...

22.03.2010

RPO: dlaczego policjanci sami muszą się ubezpieczać?

Policjanci jeżdżą nieubezpieczonymi samochodami. By nie ponosić skutków ewentualnych kolizji, ubezpieczają się sami. Z kolei antyterroryści mają ubezpieczenia, ale nie obejmują one ich podstawowej...

21.03.2010

Impas w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości?

Prawnicy

Potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości jest dla wszystkich oczywista, ba przeprowadza się ją od 20 lat, a jednak efekty nieustająco są mizerne, mimo że zwykło się rozmawiać tylko o programach...

20.03.2010

Czy sąd może cenzurować artystę?

Malarz przygotował dla wydawcy swoje dzieło, które ten wydał w formie kalendarza. Jednak nie zapłacił artyście. Gdy ten skierował sprawę do sądu, sąd nie rozstrzygał sporu o zapłatę, tylko...

20.03.2010

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą wyłącznie strony procesu w konkretnej sprawie. Jednakże niski poziom przepisw prawa powoduje, że organy...

19.03.2010

Bruksela upomina i pozywa Polskę

Komisja Europejska skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Polsce w związku z niewdrożeniem przepisów dotyczących funduszy emerytalnych. KE upomina także nasze państwo w...

19.03.2010

Szykuje się wiele ułatwień dla podatników

Podczas obecnego posiedzenia Sejm przyjął jedną, mającą charakter redakcyjny poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw podatkowych. Nowelizacja przewiduje szereg ułatwień dla podatnikw. Sejm odrzucił...

19.03.2010