Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową wersję Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dzięki nowym rozwiązaniom serwis będzie łatwiejszy w obsłudze i umożliwi załatwianie większej niż dotychczas liczby spraw.

Nowa wersja Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://eup.zus.com.pl) wyposażona jest w szereg nowych funkcjonalności. Klienci Zakładu będą mieli do dyspozycji docelowo większą liczbę elektronicznych formularzy, co umożliwi załatwianie większej liczby spraw realizowanych wyłącznie w formie elektronicznej (nowe formularze udostępniane będą stopniowo począwszy od najbliższych tygodni). Wraz z nowymi funkcjonalnościami prostsza staje się także obsługa EUP. Serwis ma nowy, bardziej intuicyjny system nawigacji oraz bardziej przyjazny graficznie layout. Nowa infrastruktura techniczna pozwoli również na obsługę znacznie większej liczby klientów w skali miesiąca.

Nowy Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS, podobnie jak i poprzednia jego wersja, jest udostępniany klientom ZUS na zasadzie outsourcingu przez firmę zewnętrzną. Do końca czerwca jego dostawcą była firma UNIZETO Technologies SA z siedzibą w Szczecinie. Nowym dostawcą usługi - wybranym w przetargu - zostało Centrum Informatyki ZETO Białystok.

Źródło: www.zus.pl