Polska zmieniła przedstawiony plan w wyniku oferty prywatnego inwestora, który ma nabyć pozostałą działalność przedsiębiorstwa (PZL Wrocław). Po przejęciu, inwestor ma zainwestować dodatkowo 65 mln zł (16 mln euro). Zabezpieczy to przyszły rozwój przemysłowy przedsiębiorstwa. Komisja oceniła restrukturyzację i uwzględniła zmiany wprowadzone do pierwotnego planu, po czym uznała, że restrukturyzacja nie stanowi pomocy państwa, ponieważ jej finansowanie odbywa się na warunkach rynkowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził: „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PZL Hydral jest przykładem przekształcenia, w które nie zaangażowano pomocy państwa. Fakt, że znalazł się inwestor strategiczny stanowi sygnał, że zasoby ludzkie przedsiębiorstwa PZL Wrocław nadal będą rozwijane”.

Do roku 2008 przedsiębiorstwo PZL Hydral S.A. specjalizowało się w zakresie hydrauliki lotniczej dla celów cywilnych i wojskowych oraz usługach powiązanych. Działalność tę stopniowo przejmowała jego spółka zależna, PZL Wrocław S.A. W planie restrukturyzacji przewidziano, że inwestor strategiczny zakupi zatrudniającą ok. 550 pracowników spółkę PZL Wrocław, zrealizuje plan inwestycyjny o wartości 65 mln zł (16 mln euro) oraz włączy jej działalność do swoich operacji międzynarodowych. Przedsiębiorstwo PZL Hydral miałoby natomiast ulec likwidacji. Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w planie restrukturyzacji, Komisja uważa, że finansowanie zapewnianie przez organy państwa w ramach tego planu nie stanowi pomocy państwa, ponieważ udzielane jest na warunkach rynkowych. Zgodnie z unijnymi zasadami w zakresie pomocy państwa interwencje organów państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw prywatnych nie stanowią pomocy państwa, jeśli przeprowadzane są na warunkach rynkowych, które zaakceptowałby prywatny inwestor lub wierzyciel.