W dniu 10 sierpnia 2010 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 144, poz. 969; dalej jako rozporządzenie ).

Gminy objęte regulacjami zawartymi w rozporządzeniu poszerzono o gminy z województwa dolnośląskiego, które ucierpiały w wyniku niedawnych gwałtownych opadów i następujących po nich powodzi. Ujęto je w załączniku nr 3 do rozporządzenia, stanowiącym wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2010 r.,

Ponadto załącznik nr 2 do rozporządzenia , stanowiący wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r., poszerzono w województwie lubuskim o gminy:
• Bojadła,
• Cybinka,
• Dąbie,
• Deszczno,
• Gubin,
• Górzyca,
• Przytoczna,
• Santok,
• Słubice,
• Stare Kurowo,
• Sulechów,
• Trzebiechów,
• Witnica,
• Zabór,
• Zielona Góra (gmina),
• Zwierzyn

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 10 sierpnia 2010 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U Nr 144, poz. 969)