Studencie – jutro będziesz już na rynku pracy!

Nie jeden student prawa, energicznie przeglądając oferty pracy, zastanawia się, czy jego CV jest wystarczająco dobre. Czasami zastanawia się nawet nad tym, czy jest wystarczająco przygotowany do...

12.08.2013

Świętokrzyskie: rada gminy i wójt Piekoszowa odwołani

Samorząd terytorialny

Mieszkańcy Piekoszowa (Świętokrzyskie) w referendum zdecydowaną większością opowiedzieli się za odwołaniem rady gminy i wójta - poinformowała PAP przewodnicząca gminnej komisji ds. referendum w...

12.08.2013

Pojawiły się kredyty na in vitro

Firmy pożyczkowe wyczuły koniunkturę na kredyty mające finansować zabiegi in vitro. Z taką usługą wystartowała spółka specjalizująca się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych Marka.

12.08.2013

W szkołach wciąż brakuje doradców zawodowych

Nowa, stawiająca na większą specjalizację, podstawa programowa w liceach sprawia, że uczniowie szybciej muszą wybrać ścieżkę kariery. Mieli im w tym pomagać doradcy zawodowi w gimnazjach, ale wciąż...

12.08.2013

Nie ma poparcia dla rozdawnictwa ogródków

Tylko co ósmy Polak popiera lansowany przez posłów Platformy Obywatelskiej pomysł rozdania za darmo ogródków działkowych. Większość opowiada się za umożliwieniem wykupu działek.

12.08.2013

MS określi szczegóły stażu asystenckiego

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu asystenckiego. Ma ono uwzględnić zmienione wymagania wobec kandydatów na te stanowiska w sądach.

12.08.2013

SN rozstrzygnie, kiedy następuje upadek zabezpieczenia

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, co dzieje się z zabezpieczeniem, gdy sąd odrzuci środek zaskarżenia wniesiony w terminie. Wątpliwości w tej kwestii wynikają z problemów z określeniem, kiedy orzeczenie w...

12.08.2013

Klient pyta kancelarię, za co płaci

Rynek

Na Zachodzie dyrektorzy departamentów prawnych firm coraz częściej przyglądają się stawkom kancelarii. Ten trend dociera również do Polski.

12.08.2013

Powstają nowe wzory oceny pracy sędziego

Na etapie opiniowania o zgodności z prawem Unii Europejskiej jest obecnie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju...

12.08.2013