Złodzieje drewna coraz częściej przed sądem

Środowisko

Z roku na rok coraz skuteczniej działa system monitoringu w polskich lasach. Liczba kradzieży spada, a tam, gdzie utrzymuje się na niezmienionym poziomie, wzrasta wykrywalność sprawców.

30.10.2013

SPA2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Środowisko

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020. To pierwszy dokument...

30.10.2013

Remondis w CBA, a Byś w UOKiK

Zamówienia publiczne

Firma Remondis, która odwołała się od wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie, przygotowała wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sprawdzenie przeprowadzonego...

30.10.2013

Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

Środowisko

W latach 2014-2020 będziemy wspierać projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i...

30.10.2013

GDDKiA: przetarg na budowę odcinka S5 pod Poznaniem

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S5 od Poznania do Wronczyna. Odcinek tenma być pierwszym krokiem do połączenia drogi S5 z...

30.10.2013

Podatek leśny w 2014 r. będzie niższy

Zgodnie z opublikowanym we wtorek komunikatem Prezesa GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła...

30.10.2013

Przewozy Regionalne nie dostaną pożyczki od woj. śląskiego

Samorząd terytorialny

Woj. śląskie nie dołoży się do pożyczki w kwocie co najmniej 25 mln zł, o jaką spółka Przewozy Regionalne poprosiła swoich właścicieli, czyli marszałków województw. Zarząd tego regionu wyjaśnia, że...

30.10.2013

CKE o roli pracodawców w nowym egzaminie zawodowym

W związku z trwającą od stycznia 2010 roku modernizacją egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała prezentację omawiającą rolę pracodawcy w...

30.10.2013