Celem rozporządzenia jest określenie zakresu programów szkoleniowych, które realizowane będą przez podmioty przygotowujące osoby do sprawowania w żłobkach lub klubach dziecięcych funkcji opiekunów, wolontariuszy oraz osoby, które będą sprawowały opiekę nad dziećmi jako dzienni opiekunowie.

Przewidziane w rozporządzeniu bloki programowe, realizowane przez zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, obejmują niezbędny zakres wiedzy do wykonywania zadań jako opiekun małego dziecka. Treści merytoryczne zawarte w zakresach programowych będą miały istotny wpływ na wspomaganie rozwoju, wzrastania i edukacji dzieci. W przekonaniu MPiPS wyrażają one troskę o zdrowie dzieci, ich żywienie, higienę oraz o rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i fizyczny.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). 

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Pisaliśmy o tym również:
Szersza informacja o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3
Nianie i opiekunki wyjdą z szarej strefy
Uczmy się o żłobkach
Rewolucja w opiece nad dziećmi do 3 lat czyli nowe obowiązki dla gmin - podmioty uprawnione do sprawowania opieki
Rewolucja w opiece nad dziećmi do 3 lat czyli nowe obowiązki dla gmin – organizacja żłobka i klubu dziecięcego  
Rewolucja w opiece nad dziećmi do 3 lat czyli nowe obowiązki dla gmin – rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz dotacje dla gmin
Nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3