Rząd stawia na rozwój e-usług

Łatwiejsze inwestowanie w branży telekomunikacyjnej, zwiększenie konkurencji na rynku, a w konsekwencji rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia cyfrowego, a także...

06.11.2009

Jest ustawa o pozwach zbiorowych

Uchwalona 5 listopada br. przez Sejm ustawa wprowadza do polskiego prawa instytucję dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwoli to osobom, które poniosły szkodę w jednym zdarzeniu,...

06.11.2009

Powstanie elektroniczny spis przedsiębiorców

Rząd przygotowuje elektroniczny spis przedsiębiorców. Ukończenie tej pracy oznaczać będzie, że przestanie być potrzebny urzędnik "z okienka" - pisze"Puls Biznesu"....

05.11.2009

RPO: za mało czasu na ocenę Natury 2000

30-dniowy termin na zaopiniowanie przez radę gminy projektu obszarów Natura 2000 jest zbyt krótki uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W wystąpieniu do Ministra Środowiska z 29 października br. Janusz...

05.11.2009

Pozew UOKiK oddalony

BRE Bank, wspierany przez kancelarię Gide Loyrette Nouel, wygrał sprawę klauzuli umownej dotyczącej warunków zmiany oprocentowania kredytów.

05.11.2009

Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny

Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy związane z jego spożyciem i możliwością uzależnienia.

04.11.2009

Nowe prawo. Nowe obowiązki Głównego Geodety Kraju

Budownictwo

Rada Ministrw przyjęła w końcu projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obecnie nie ma aktu prawnego, ktry regulowałby...

04.11.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski