Rada Podatkowa Polksiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce także zmian w ustawie VAT, które zlikwidują zaliczki w przypadku rozliczeń kwartalnych w podatku VAT oraz ułatwień w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Rada przedstawia też propozycję zmian ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczą złagodzenia sankcji dla podatnika, który obniżył podatek należny o podatek naliczony z faktury, która błędnie wykazywała podatek VAT. Rada przedstawiła również projekt  przepisów umożliwiających wystawianie i przesyłanie lub udostępnianie, a także przechowywania faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej, bez potrzeby opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też z zastosowaniem systemu EDI.
PKPP Lewiatan przekazała Ministrowi Finansów propozycje zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, które mają na celu - zdaniem autorów - usunięcie nadmiernie uciążliwych dla podatników VAT przepisów i wprowadzenie prostszych rozwiązań.
Ponadto Rada zaproponowała rozwiązania, które mogą zapobiec oszustwom podatkowym, które w ostatnim czasie zaczęły się rozwijać na dużą skalę poprzez wyłudzenia podatku VAT z wykorzystaniem handlu prawami do emisji Co2. Z uwagi na to, że najważniejszym elementem tego schematu jest podmiot, który sprzedając prawo do emisji, nalicza podatek VAT i pobiera go od kupującego, lecz nie odprowadza go organom podatkowym, a po przeprowadzeniu operacji znika, projektowane przez nas rozwiązanie wprowadza rozliczenie podatku VAT w takich transakcjach przez nabywcę. Poprzez to bardzo proste rozwiązanie eliminuje się finansowe rozliczenie podatku VAT między sprzedającym a kupującym, co uniemożliwia wyłudzenie podatku VAT.