Wyrok z 15 czerwca 2010 r. został przetłumaczony przez dr. Pawła Boreckiego z Katedry Prawa Wyznaniowego WPiA UW, współpracownika Programu Spraw Precedensowych Fundacji.