NIK: miasta prowadzą złą gospodarkę drzewną

Samorząd terytorialny

Miasta źle gospodarują drewnem pochodzącym z usuwanych na ich terenie drzew, nie traktują go jako źródła dodatkowych pieniędzy, lecz oddają za bezcen - wynika z raportu NIK. Izba w kilku przypadkach...

07.08.2013

Laureat olimpiady z turystyki zwolniony z egzaminu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uzupełnił wykaz konkursów, których laureaci zwolnieni są z egzaminów. Laureat Olimpiady o Turystyce nie będzie zdawał egzaminu pisemnego na technika obsługi...

07.08.2013

UE pod naciskiem ws. AIDS w Europie Wschodniej

W czasie ostatniej dekady wzrosła liczba zgonów chorych na AIDS w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. Tymczasem Unia Europejska wciąż kładzie nacisk na leczenie i zapobieganie...

07.08.2013

Inwestorzy czekają na kodeks budowlany

Budownictwo

Od uchwalenia w 1994 r. ustawy o prawie budowlanym minęło już bardzo dużo czasu. Wielokrotnie zmieniany akt przestał był czytelny, dlatego nadszedł czas by inwestorzy otrzymali jeden wszechstronny...

07.08.2013

NRL: potrzeba zmian w zasadach stwierdzania zgonu

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwraca uwagę na potrzebę zmiany przepisów dotyczących twierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawiania karty zgonu oraz finansowania związanych z tym kosztów. Zdaniem...

07.08.2013