GIF: wycofano Fenoterol

31 października 2013 r. wycofano z obrotu na terenie całego kraju popularny lek hamujący skurcze macicy podczas ciąży. Korzyści płynące ze stosowania tego leku nie przeważają nad ryzykiem.

04.11.2013

NFZ uruchomił rezerwę ogólną

Wysokość rezerwy wynosi ponad 642 mln zł. i zostanie przeznaczona głównie na rozliczenie świadczeń nielimitowanych i ratujących życie.

04.11.2013

Milionowe straty w dochodach z VAT

Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie badania dotyczącego ubytku dochodów z VAT w 26 państwach członkowskich UE w latach 2000 2011. Wynika z niego, że w wyniku nieprzestrzegania przepisów lub...

04.11.2013

70 mln zł z UE na komunikację miejską w Polsce Wschodniej

Zamówienia publiczne

Nawet 70 mln zł na inwestycje w miejski transport publiczny mają szansę zdobyć miasta z Polski Wschodniej w związku z naborem projektów, który ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

04.11.2013

Nie będzie prawa łaski dla Snowdena

Biały Dom i liderzy komisji do spraw wywiadu w amerykańskim Kongresie odrzucili prośbę byłego pracownika NSA Edwarda Snowdena o złagodzenie kary.

04.11.2013