Opracowanie przygotowane przez firmę Gartner “Market Share Analysis: Top 10 Consulting Providers’ Revenue, Growth and Market Share, Worldwide and Regional 2009” ma służyć jako narzędzie dla dostawców usług. Eksperci Gartnera przeanalizowali wyniki pierwszej dziesiątki firm konsultingowych pod względem przychodów, wzrostu oraz udziału w rynku zarówno na świecie jak i w regionach: Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii.
- Mocna pozycja Deloitte wynika z dogłębności oraz zakresu usług doradczych oferowanych klientom. Sukces jest tym większy, że ubiegły rok był trudnym okresem dla branży konsultingowej - powiedział Ainar Aijala, Partner odpowiedzialny za praktykę konsultingową Deloitte na całym świecie. - W ciągu ostatnich pięciu lat usługi doradcze Deloitte prześcignęły rozwój tego rynku. Naszym zdaniem wyniki analizy to świadectwo sukcesu strategii szerokiego zakresu usług oraz stylu pracy Deloitte - dodał.

Więcej >>>