MZ szykuje zmiany w rehabilitacji psychiatrycznej

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych, które zostało przekazane do konsultacji społecznych będzie określać cele, rodzaje,...

18.11.2013

Dziś Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Celem tego dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz...

18.11.2013

Skarbówka musi bardzo mocno zacisnąć pasa

Urzędy i izby skarbowe mają problemy z finansowaniem bieżących wydatków. Brakuje pieniędzy na płatności pozapłacowe z różnych tytułów np. na telefony, zakup paliwa, papieru, badania okresowe...

18.11.2013

Łódź ma pracownię PET

31 mln zł kosztowała budowa i wyposażenie pracowni pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym szpitala im. Kopernika w Łodzi. Pierwsi pacjenci pojawią się w niej w...

18.11.2013

35 posiedzenie AOTM

Dziś odbędzie się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną podjęte stanowiska w sprawie zasadności finansowania określonych leków i świadczeń ze środków publicznych.

18.11.2013

Łatwiejszy dostęp do finansowania dla MSP

Jednym z priorytetów nowej unijnej perspektywy ma być finansowanie przedsiębiorczości, szczególnie małym i średnim firmom. Mają one zmniejszać ryzyko banków w finansowaniu europejskich firm.

18.11.2013

Czy prezes UZP ogranicza samodzielność KIO?

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza twierdzi, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie Izby. Prezes KIO uważa, że niezbędne są zmiany w prawie w zakresie podległości KIO...

18.11.2013

Niskopłatna praca na godziny

W Polsce trzeba wprowadzić minimalną godzinówkę. Pomoże to blisko milionowi osób, których pensje uwłaczają ludzkiej godności pisze Gazeta Wyborcza.

18.11.2013

KE: termin redukcji deficytu przedłużony o rok

Polska nie podjęła w 2013 r. skutecznych działań, by obniżyć swój deficyt do zaleconego przez UE poziomu - oceniła w piątek Komisja Europejska. Przyjęła nowe rekomendacje dla Polski, zalecając...

18.11.2013

Miasto spłaci długi hiszpańskiej firmy budowlanej

Budownictwo

Hiszpańska firma FCC Contruccion, która budowała linię tramwajową w Olsztynie, jest winna podwykonawcom 4,1 mln zł - poinformował prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Zapowiedział, że pieniądze...

18.11.2013