Mieszkanie dla Młodych narusza konstytucję?

Budownictwo

Dyskryminacja ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, czy status finansowy, to główne zarzuty wobec programu Mieszkanie dla Młodych. Krzysztof Oppenheim napisał do Prezydenta RP list...

24.10.2013

Studenci kwestionują decyzje stypendialne ministra

Stypendia przyznaje minister nauki i szkolnictwa wyższego. To on wydaje w tej sprawie decyzję i ją uzasadnia. Odmowy udzielenia stypendium wywołały falę odwołań, a potem skarg do wojewódzkiego sądu...

24.10.2013

Warto rozwijać kompetencje menedżerskie

Zarządzanie korporacją wymaga od menedżera posiadania szerokiego wachlarza kompetencji. Poza wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi musi on posiadać szczegółową wiedzę na temat...

24.10.2013

ZUS przekazał do OFE 572,9 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 572,9 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

24.10.2013

Subwencja niższa o 10 mln zł

W 2014 r. samorządy dostaną 39,499 mld zł, co oznacza, że subwencja oświatowa będzie niższa o 10 mln zł niż tegoroczna. Rząd jest zadowolony, a opozycja alarmuje, że pieniędzy może być za mało -...

24.10.2013

Ogłoszono przetarg na budowę odcinka drogi S5

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 28-km odcinka drogi S5 od Radomicka do Kaczkowa. Wyłonienie wykonawców, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane...

24.10.2013

Przeszczepy pomogły już 9 chorym na SM

Nową metodę terapii chorych na stwardnienie rozsiane autologiczne przeszczepy komórek krwiotwórczych zastosowano z powodzeniem już u 9 chorych w Polsce. Zabiegi są przeprowadzane tylko w jednej...

24.10.2013