Jedną z najbardziej oczekiwanych była zmiana pozwalająca udzielać dalszych pełnomocnictw doradcom podatkowych oraz adwokatom i radcom prawnym. Jak przyznaje Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradcy mają świadomość przysługującego im prawa do udzielania i otrzymywania dalszych pełnomocnictw i coraz więcej osób z tej możliwości korzysta. – Wprowadzenie możliwości udzielania substytucji uważam za ważny krok ku ucywilizowaniu pozycji procesowej doradców podatkowych – stwierdza Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii MSDS M. Szczotka D. Szczygieł.

Zbliżenie doradców podatkowych do innych zawodów prawniczych nastąpiło również dzięki możliwości zakładania spółek multidyscyplinarnych. Takie spółki już powstają. Spółkę multidyscyplinarną adwokatów i doradców podatkowych założył np. Zbigniew Maciej Szymik, doradca podatkowy i członek KRDP. – Niewątpliwie ułatwi mi to wykonywanie zawodu i zwiększy atrakcyjność mojej firmy – przekonuje. Spółki multidyscyplinarne są bowiem nastawione na świadczenie kompleksowych usług doradczych i prawnych.

Źródło: Gazeta Prawna 12.10.2010.