Sędzia Barbara Piwnik ukarana dyscyplinarnie upomnieniem

Prawnicy

Karę upomnienia wymierzył w piątek Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Lublinie sędzi Barbarze Piwnik z Warszawy, którą uznał za winną udziału w podjęciu błędnej decyzji procesowej. Decyzja ta...

27.09.2013

Sejm za senackimi poprawkami dotyczącymi akcyzy na gaz

Sejm przyjął w piątek dwie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, które rozszerzają zakres zwolnień z tego podatku. Nowela - implementując regulacje unijne - wprowadza akcyzę na...

27.09.2013

Zmienią się zasady kontaktu zatrzymanego z adwokatem

Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja kodeksu postępowania karnego, precyzującą m.in. gwarancje przysługujące zatrzymanemu podczas kontaktu z adwokatem. W piątek Sejm przyjął jedyną redakcyjną...

27.09.2013

Szkoła nie uczy języków

Poziom kompetencji językowych polskich gimnazjalistów jest jednym z najniższych w Europie 2013; donosi Rzeczpospolita.

27.09.2013

Monitor Sądowy i Gospodarczy już tylko on-line

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dzięki tej zmianie firmy nie będą musiały przechowywac egzemplarzy tego publikatora....

27.09.2013

W Żórawinie referendum w sprawie odwołania wójta i rady

Samorząd terytorialny

W podwrocławskiej gminie Żórawina w niedzielę odbędzie się referendum, w którym mieszkańcy będą głosować w sprawie odwołania wszystkich gminnych władz. Inicjatywa referendalna wzięła się m.in. z...

27.09.2013

Sejm przyjął senackie poprawki do noweli budżetu

Sejm przyjął w piątek dwie senackie poprawki do nowelizacji budżetu na 2013 r., które mają umożliwić wypłatę województwu mazowieckiemu 220 mln pożyczki. Samorząd potrzebuje pieniędzy, by wywiązać się...

27.09.2013