Nowelizacja o podwykonawcach wprowadza wiele formalności

Zamówienia publiczne

Na gruncie nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczącej podwykonawców, wykonawcy będą musieli przedstawiać zamawiającym projekty umów ze wszystkimi podwykonawcami. Eksperci podkreślają, że...

05.12.2013

Są pieniądze na pomoc zwalnianym nauczycielom

25 mln euro trafi na wsparcie zwalnianych nauczycieli i pracowników oświaty, więcej pieniędzy będzie też na przeciwdziałanie bezrobociu i podnoszenie aktywności zawodowej - wynika z zatwierdzonych w...

05.12.2013

We wtorek kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości

Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej Epoetyna beta we wskazaniu: nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych oraz Cyklofosfamid we wskazaniu samoistna plamica małopłytkowa z...

05.12.2013

Watykan planuje powołać ministerstwo finansów

Watykan będzie prawdopodobnie miał własne ministerstwo finansów. Koncepcja utworzenia urzędu, czuwającego nad budżetem i wydatkami, umacnia się wśród kardynałów-doradców papieża, o czym poinformował...

05.12.2013

Podpisano umowę na remont drogi koło Kętrzyna

Zamówienia publiczne

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podpisał umowę na modernizację drogi wojewódzkiej w okolicach Kętrzyna. Umowa ma wartość 23 mln zł. Dzięki tej inwestycji z Mazur łatwiej będzie dojechać do...

05.12.2013

Kolejne głosy w sprawie zniesienia reklamy aptek

Obowiązująca regulacja dotycząca zakazu reklamy aptek jest defektem prawnym, więc powinna być uchylona w związku z tym, że jest ona niekorzystna dla konsumentów, a jednocześnie nie jest spójna z...

05.12.2013

MF: w grudniu transfery z budżetu wyniosą 0,9 mld zł

Wartość środków przekazywanych w grudniu 2013 r. z budżetu na rynek wyniesie 0,9 mld zł i będą to jedynie transfery do OFE. W tym miesiącu nie przypadają wykupy i płatności odsetek z tytułu SPW -...

05.12.2013

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska bez poprawek Senatu

Środowisko

Senatorowie nie zgłosili w środę poprawek do znowelizowanego Prawa ochrony środowiska. Jego przepisy przewidują, że wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowiskach należących do...

05.12.2013

GIF: Inhibestril wycofany z obrotu

Główny Inspektor Sanitarny decyzją nr 79/WC/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Inhiberstil (Cilazaprilum) 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, wszystkie serie.

05.12.2013

Coraz dłuższa droga do lekarza

Z dostaniem się do lekarza-specjalisty jest coraz gorzej, twierdzi Rzeczpospolita w oparciu o raport NIK. Np. średnio półtora roku czeka każda z 400 tys. osób zakwalifikowanych do operacji zaćmy.

05.12.2013

KIK: gender zdeprawuje przedszkolaki

Ideologia gender podważa wartość, funkcje i prawa rodziny, stwarzając zagrożenie dla tożsamości człowieka - piszą członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej z południowego regionu Polski, których...

05.12.2013

GIF: Cilazaprilum 123ratio wycofany z obrotu

Główny Inspektor Sanitarny decyzją nr 78/WC/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Cilazaprilum 123ratio (Cilazaprilum) 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, wszystkie...

05.12.2013

Inwentaryzacja za pomocą weryfikacji

Jedną z trzech metod inwentaryzacji jest weryfikacja, która polega na porównaniu stanu określonego składnika aktywów lub pasywów wynikającego z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami...

05.12.2013

Miasta Zagłębia Dąbrowskiego odnowią swoje parki

Samorząd terytorialny

Miasta Zagłębia Dąbrowskiego przygotują plany odnowienia lub zagospodarowania kilku parków i terenów zielonych. Poszczególne samorządy chcą m.in. modernizacji sosnowieckiego ezgotarium czy utworzenia...

05.12.2013