W przetargu przedstawiciel działa jawnie

Zasada jawności działania w charakterze przedstawiciela ma dwie strony. Po pierwsze oznacza oczekiwanie, iż przedstawiciel, dokonując czynności prawnej, ujawni, że działa w cudzym imieniu, po drugie...

02.09.2010

Kiedy sąd jest związany opinią biegłego?

Sąd musi zwrócić się do biegłego, jeśli dojdzie do przekonania, że okoliczność mająca istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy może zostać wyjaśniona tylko w wyniku wykorzystania...

02.09.2010

Rząd stawia na ewolucję w systemie emerytalnym

Ubezpieczenia społeczne

Nie będzie zapowiadanych rewolucyjnych zmian. Projekt, ktry przedstawił rząd został przygotowany pod hasłem poprawy obecnego systemu emerytalnego, zamiast budowania nowego. Przewiduje się likwidację...

02.09.2010

KNF ukarała dwóch doradców i maklera

Komisja Nadzoru Finansowego skreśliła z listy dwóch doradców inwestycyjnych i zawiesiła maklera papierów wartościowych w związku z wykorzystaniem i ujawnieniem przez nich informacji poufnych...

02.09.2010

System wynagradzania nauczycieli

Komentarz szczegółowo omawia pojęcie płacy nauczycielskiej jako wynagrodzenia ze stosunku pracy. Tekst koncentruje się na ukazaniu składników wynagrodzenia nauczycielskiego oraz na określeniu podstaw...

02.09.2010

Alimentacyjni dłużnicy nie boją się czarnych list

Aż 2,5 mld zł wynoszą długi alimentacyjne wpisane do Krajowego Rejestru Długów. W pierwszym kwartale tego roku gminom udało się odzyskać od dłużników alimentacyjnych zaledwie 12 proc. z łącznej sumy...

02.09.2010

Centra Integracji Społecznej zreformowane

Samorząd terytorialny

Centra Integracji Społecznej i Zakłady Aktywności Zawodowej to zbyt ważne jednostki, by można je zlikwidować w związku ze zmianami w finansach publicznych. W tym celu ustawodawca wprowadził...

02.09.2010

Skarbówka chce ... niższych podatków

Uproszczenia prawa podatkowego, obniżenia obciążeń i odstąpienia od pomysłu podwyżki VAT w zamian za poprawę efektywności poboru danin publicznych żądają pracownicy aparatu skarbowego. Na 22 września...

02.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski