W 2014 roku blisko 1 mld zł na projekty energetyczne

Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże w 2014 roku ok. 1 mld zł w formie dotacji i pożyczek na projekty związane z promocją alternatywnych źródeł energii oraz zwiększanie efektywności...

02.01.2014

Kujawsko-Pomorskie samorządy razem wyremontują drogę

Samorząd terytorialny

Dwa powiaty i trzy gminy, korzystając z funduszy unijnych, podjęły się wykonania modernizacji drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie). Władze województwa deklarują szczególne...

02.01.2014

Białoruś podwyższyła akcyzę na papierosy i alkohol

Od podwyżek papierosów rozpoczął się 2014 rok na Białorusi, niektóre ceny wzrosły nawet dwukrotnie poinformowała państwowa agencja BiełTA. Od 1 stycznia wzrosła także akcyza na wysokoprocentowy...

02.01.2014

Wszystkie akty prawne będą oceniane ex post

Od tego roku wszystkie rozporządzenia i ustawy będą musiały być oceniane pod kątem funkcjonowania i skutków, jakie wywołują w praktyce po ich uchwaleniu. Będą to Oceny Skutków Regulacji ex post.

02.01.2014

Łotwa dołączyła do strefy euro

Łotwa jest już w strefie euro. O północy czasu miejscowego, wraz z początkiem 2014 roku, wprowadzona została w tym kraju wspólna europejska waluta. Tym samym od czwartku euro obowiązuje już w 18...

02.01.2014

Postępowanie w sprawach nieletnich ujednolicone

Ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich przewidują przepisy wchodzące dziś w życie. Regulują one m.in. zasady stosowania środków przymusu oraz badania stanu zdrowia psychicznego.

02.01.2014

UE ujednolici ładowarki do komórek i laptopów

Na początku roku opracowane mają być inijne przepisy, które wprowadzą jeden standard zasilaczy dla komórek i laptopów. Celem jest wyeliminowanie dziesiątków różnych typów wejść i wtyczek do takich...

02.01.2014

Kara za zmowę cenową na rynku informatycznym

Była zmowa cenowa na rynku programów komputerowych i ich serwisowania - stwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd potwierdził tym samym decyzję Prezes UOKiK i utrzymał karę pieniężną...

02.01.2014

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak oprzeć się manipulacji

Szkoła współczesna to środowisko gęste psychologicznie z powodu nieprzebranej ilości międzyludzkich kontaktów. W trudnej sytuacji znajduje się zwłaszcza dyrektor, który musi zarządzać zespołem oraz...

01.01.2014

W Warszawie od lutego gospodarka odpadami po nowemu

Samorząd terytorialny

W ośmiu stołecznych dzielnicach od 1 lutego 2014 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Firmy, które odbiorą w nich śmieci od mieszkańców prowadzą...

01.01.2014

Łatwiejszy dostęp do zawodów prawniczych

Łatwiejszy dostęp do 51 zawodów, w tym m.in. do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika wprowadza wchodząca w życie 1 stycznia 2014 roku pierwsza transza deregulacji. Największe...

01.01.2014

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”

Wydarzenia

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba...

01.01.2014