1. Odzież chroniąca przed zimnem
Odzież chroniąca przed zimnem (ciepłochronna) przeznaczona jest do prac w otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia niższej od normalnej, do prac w przestrzeniach zamkniętych i nieogrzewanych oraz w chłodniach
O przeznaczeniu odzieży do pracy w niskiej temperaturze decyduje jej izolacyjność cieplna. Do prac w temperaturze do (-5°C) może być stosowana odzież spełniająca wymagania normy PN-EN 14058:2007. Odzież ochronna - Komplety odzieży chroniące przed chłodem. Określono w niej wymagania i metody badania dotyczące pojedynczych wyrobów odzieży chroniącej ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze. Ten rodzaj odzieży, ze względu na niski poziom zagrożenia zaliczany jest do I kategorii środków ochrony indywidualnej,
- nie podlega więc ocenie typu WE przez jednostkę notyfikowaną,
- nie jest dla niej wymagany certyfikat oceny typu WE.
Podstawowym parametrem ochronnym odzieży ciepłochronnej przeznaczonej do prac w temperaturze do (-5°C) jest opór cieplny układu zastosowanych materiałów.
Wymagania dla oporu cieplnego podano w trzech klasach. Minimalne wymagania normy spełnia odzież o oporze cieplnym Rct równym 0,06 (m2 K)/W. Odzież przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej, gdzie pracownik narażony jest na działanie czynników atmosferycznych powinna charakteryzować się również:
- niską przepuszczalnością powietrza, przynajmniej na poziomie AP≤ 100mm/s, co stanowi klasę 1 oraz
- odpornością na przenikanie wody przynajmniej na poziomie WP≤ 80 hPa, co również stanowi również 1 klasę.
W normie PN-EN 14058:2007 określono również wymagania, które decydują o komforcie cieplnym. Odzież ciepłochronna posiadająca warstwę wodoszczelną, a więc chroniąca przez opadami atmosferycznymi powinna być wykonana z materiałów paroprzepuszczalnych i charakteryzować się oporem pary wodnym (Ret) wyznaczanym na „modelu skóry" na poziomie przynajmniej 55 m2 Pa/W dla wszystkich układu materiałów występującego w odzieży, co powinno zapewnić minimalny komfort podczas wykonywania pracy. Odzież ciepłochronna przeznaczona do prac temperaturze (-5°C) powinna być oznakowana znakiem graficznym.