Unia chce ujednolicić zasady pozbawiania wolności

Warunki osadzenia oraz maksymalny okres pozbawienia wolności znacznie się różnią w poszczególnych państwach UE. Tymczasem Europejczycy muszą mieć pewność, że podlegają takim samym standardom ochrony,...

17.06.2011

Umowa zamiany rodzi skutki podatkowe po obu stronach

Wobec braku w ustawie o CIT definicji umowy zamiany, skutki podatkowe tej czynności należy rozliczyć w odniesieniu do umowy sprzedaży i dokonać ich oceny na takich zasadach, jakie obowiązują wobec...

17.06.2011

Fiskus będzie musiał oddać nadpłaty

Polska nie miała prawa do ponownego wprowadzenia podatku kapitałowego od pożyczek. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie dotyczącej podatku od pożyczek zaciąganych...

17.06.2011

ZUS sprawdza i blokuje emerytury pomostowe

ZUS odmówił przyznania emerytur pomostowych trzem suwnicowym zatrudnionym w hutach w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. ZUS zakwestionował rodzaj pracy wykonywanej na tych stanowiskach. To pierwsze...

17.06.2011

Gminy nie muszą zwracać kosztów operatów

Przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminy nie mogą być obciążane kosztami sporządzania opinii rzeczoznawców majątkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny....

17.06.2011

Kancelaria pomaga przy nowym dworcu w Warszawie

Rynek

Kancelaria Trusiewicz Siwko doprowadziła do sfinalizowania umowy w sprawie budowy nowego Dworca Warszawa Zachodnia. Polskie Koleje Państwowe podpisały w czwartek dokument o powstaniu obiektu przy...

16.06.2011

Drugie "schetynówki" konsultowane

Samorząd terytorialny

Rozpoczęto konsultacje drugiego etapu Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Do 20 lipca br. swoje uwagi można nadsyłać pocztą elektroniczną.

16.06.2011

Mediatorzy dostaną podwyżki

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym,...

16.06.2011

Kas fiskalnych przybywa powoli

Rynek

Liczba kas fiskalnych zgłoszonych w 2011 roku pozostaje na stałym poziomie. Tylko ponad 40 tys. nowych podatników zgłosiło kasy w urzędach skarbowych. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło jedynie...

16.06.2011

Apetyt na biura

Budownictwo

Duża aktywność najemcw w pierwszych miesiącach roku na stołecznym rynku przełożyła się na spadek liczby wolnych powierzchni biurowych. Utrzymanie się tej tendencji przy zmniejszającej się podaży może...

16.06.2011