Rekordowa konfiskata kości słoniowej w Togo

Środowisko

Togijska policja skonfiskowała w miniony czwartek w kontenerze w porcie Lome około 1700 kilogramów kości słoniowej - poinformował we wtorek minister środowiska i zasobów leśnych Togo Andre Johnson.

29.01.2014

Reedukacja ukaranych kierowców nie działa

Ustawa o kierujących pojazdami przewiduje, że każdy kierowca, który ma zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, a także osoby, które przekroczyły roczny limit 24 punktów karnych, muszą przejść...

29.01.2014

Jak wybić się na prawniczym rynku pracy

W samej tylko Polsce zarejestrowanych jest około 38 tys. prawników. Kolejne dziesiątki tysięcy przygotowują się do rozpoczęcia kariery. Jak wyróżnić się przy takiej konkurencji? Wartopostawić na...

29.01.2014

Odbyło się kolejne trzydniowe spotkanie IASB

W dniach 21-23 stycznia 2014 r. odbyło się w Londynie spotkanie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), na którym dyskutowano nad aktualnymi problemami międzynarodowej sprawozdawczości...

29.01.2014

Rząd przyjął projekt zmian w VAT od aut z kratką

Na posiedzeniu 28 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest kompleksowe uregulowanie zasad...

29.01.2014

Portugalskie MS tworzy spis pedofilów

Ministerstwo sprawiedliwości w Lizbonie rozpoczęło opracowywanie bazy danych osób skazanych za pedofilię na terenie Portugalii. Dostęp do spisu będą miały organa wymiaru ścigania, a także dyrekcje...

29.01.2014