Skarga Mikołaja Barczentewicza z Forum Obywatelskiego Rozwoju dotyczyła bezczynności Prezydenta RP w kwestii rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej - ekspertyz dotyczących zmian w OFE, a została złożona 15 lipca 2011 r.  6 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że Prezydent RP jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udostępnienie opinii prawnych dotyczących zgodności tzw. „ustawy o OFE” z Konstytucją RP.
Pytanie prawne dotyczy tego, czy zgodne z Konstytucją RP są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiane w ten sposób, że jako informacje publiczne kwalifikują dane, które były wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez Prezydenta RP, zgodnie z jego prerogatywami zapisanymi w Konstytucji RP.
Kolejnym zatem krokiem w tej sprawie będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego.