Budowle na obszarach zagrożonych powodzią

Budownictwo

W prawie polskim nie ma szczeglnej regulacji odnoszącej się do wznoszenia obiektw budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią. W szczeglności brak jakichkolwiek przepisw statuujących wymagania...

18.04.2011

Nowy wzorzec planu kont dla banków

Po wejściu w życie w październiku ubiegłego roku rozporządzenia w sprawie szczegłowych zasad rachunkowości bankw, koniecznym stało się określenie nowego wzorcowego planu kont dla bankw. Ministerstwo...

18.04.2011

Ustawa o dozorze technicznym

BHP

Dozr techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki), ktrych uprawnienia zostały określone ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pźn. zm.)....

18.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski