Kończy się program ochrony wód Rospudy

Samorząd terytorialny

Ponad dwa tysiące przydomowych oczyszczalni ścieków i 175 km sieci kanalizacyjnej powstało w gminach nad Rospudą (Podlaskie) w ramach kończącego się, specjalnego programu ochrony tej rzeki. By ją...

09.06.2014

PSL przedstawiło kandydata na marszałka woj. lubelskiego

Samorząd terytorialny

Wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski będzie kandydatem PSL na nowego marszałka. Obecny marszałek Krzysztof Hetman złożył rezygnację w związku z uzyskaniem mandatu do Parlamentu...

09.06.2014

Rząd będzie znosił kolejne bariery w biznesie

Zniesienie kolejnych barier w działalności małych i średnich firm - to cel tzw. czwartej transzy deregulacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy ze środowiskami gospodarczymi...

09.06.2014

Reforma śmieciowa do reformy

Samorząd terytorialny

Wszystko wskazuje na to, że rację mieli samorządowcy, którzy kreślili czarny scenariusz w związku z wprowadzeniem tzw. rewolucji śmieciowej, powierzającej gminom, jako zadanie własne, utrzymanie...

09.06.2014

Milion złotych w budżecie obywatelskim Tarnobrzega

Finanse samorządów

Do 22 czerwca br. mieszkańcy Tarnobrzega (Podkarpackie) mogą zgłaszać inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Samorząd przeznaczył na ten cel 1 milion złotych. To już...

09.06.2014

Nauczyciele nie chcą się przekwalifikowywać

Zwalniani pracownicy oświaty niechętnie przekwalifikowują się czy otwierają własne firmy - wynika z obserwacji pracowników urzędów i instytucji, które uczestniczą w projektach pomagających...

09.06.2014

Świętochłowice uratują zabytkowe kopalniane wieże

Samorząd terytorialny

Dzięki unijnym środkom władze Świętochłowic (Śląskie) uratują przed zniszczeniem dwie wieże wyciągowe dawnej kopalni węgla kamiennego Polska. Zaniedbane od lat nietypowe konstrukcje zostaną...

09.06.2014

W zagranicznej firmie zarobisz więcej

Aż o 60 proc. wyższa była w zeszłym roku przeciętna płaca Polaka pracującego w firmie zagranicznego inwestora niż u krajowego pracodawcy.

09.06.2014

EPO przyspieszy doręczanie przesyłek sądowych

Zastosowanie nowoczesnych systemów IT umożliwi polskim sądom zrezygnowanie z papierowego Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru i dodatkowo pozwoli śledzić drogę doręczania sądowej korespondencji w czasie...

09.06.2014