Według art.49 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lokator skarżący się na bezczynność spółdzielni przy wykupie mieszkania jest zwolniony z opłat za adwokata i radcy prawnego. W ocenie sądu pytającego zasady ponoszenia kosztów sadowych w takich sprawach są niezgodne z konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości społecznej, a także   dotychczasowym orzecznictwem.

Kwestia ta była tez przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz zwróciła się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości w celu wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania kosztów postępowania cywilnego, prowadzonego na podstawie art.49 (1). Według prof. Lipowicz rozwiązanie przyjęte w omawianym artykule ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest wyłomem w obowiązujących zasadach rozliczania kosztów postępowania sądowego. Narusza – jej zdaniem – zasadę wolności stron i prawo do sprawiedliwego wyroku, gdyż przegrywający proces sam powinien opłacić koszty